Gram Panchayat Mahaegram App

Gram Panchayat Mahaegram App । ग्रामपंचायतचे सर्व दाखले मोबाईल कसे पाहणार? वाचा महत्वाची माहिती

Gram Panchayat Mahaegram App । आपल्याला वेगवेगळ्या कामांसाठी ग्रामपंचायत मधून वेगवेगळ्या दाखल्यांची गरज नेहमीच भासत असते. यामध्ये जन्माचा दाखला, मृत्यू दाखला, विवाह नोंदणी दाखला, पाणीपट्टी दाखले, विविध उतारे इत्यादी दाखल्यांचा समावेश असतो. आपल्याला जर सरकारी योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल किंवा काही इतर काम करायचे असेल तर सदरील दाखले अनिवार्य असतात. ज्यावेळी आपल्याला अचानक याची गरज […]

Continue Reading